Big 66

 1Piscopello Enrico 
 2Klein Tanja 
 3Wild Felix 
 4Beck Markus 
 5Carozzo Claudio